OM ROTATIONSHIP® 
Ett verktyg för er attraktionskraft och kompetensförsörjning

ROTATIONSHIP®

ROTATIONSHIP® är en standardiserad service för personella rotationer, t ex nyutexaminerade, mellan olika typer av organisationer och syftar till kompetensförsörjning, kompetensutveckling och innovationskraft för organisationer och individer. ROTATIONSHIP® med ett gemensamt definierat tema är stakt kopplad till en tydlig värdegrund och välkomnar andra värdeadderande aktörer.

ROTATIONSHIP® Special
är ett skräddarsydd variant av tjänsten ROTATIONSHIP®. Ni använder er logo, bestämmer vilka som ska rotera och väljer eventuellt ett eget tema.

”I´m not a patient, I´m impatient” är citat från en patient som är beredd att dela med sig av sina erfarenheter. Det är ett exempel på att teknikutveckligen, globaliseringen, demografin och generationsväxlingen ger oss globala utmaningar. Individen, patienten står i centrum och vi måste tänka i nya banor.

Innovationer och fler nya företag förväntas komma med lösningar och samtidigt skapa arbetstillfällen. Projektsupport S-O erbjuder verktyget ROTATIONSHIP®.

I servicen ingår förberedelser, organisation och koordinering av rotationerna och samordning av tillfällen för analys samt diskussion kring utmaningar. ROTATIONSSHIP® välkomnar lokala och andra aktörer som stärker det gemensamma temat. Målet är att för organisation och individ snabbt ge, ny erfarenhet, attraktionskraft för (utmaningsdriven) kompetensförsörjning och kompetensutveckling genom bättre förståelse för de aktuella sammanhangen i ert värdesystem.

ROTATIONSHIP® är en neutral, sektorsneutral och organisations-nivå-neutral tjänst som passar lika bra i ett Science Park som i en kommun med mindre och mer lokalt eko-system för näringslivet. Genom aktiv samverkan är ROTATIONSHIP® ett verktyg för att möta utmaningar, korta tid till marknad och för att minska avstånden mellan akademin, industrin och samhället.

Vi söker gränsöverskridande och konstellationsbyggande värdar för Bas-tjänsten ROTATIONSHIP®, och vi är intresserade av att göra en pilot och av att erbjuda tjänsten i ett projekt. Vi letar ständigt efter olika finansieringssätt att söka för små företag, och andra behövande organisationer, som skulle ha nytta av att delta i ett ROTATIONSHIP®.

För att exemplifiera värdet tjänsten ROTATIONSHIP® har vi fokuserat våra aktiviteter på temat "Bättre livskvalitet i ett modernt åldrande". Det är ett brett tema, en av våra globala utmaningar som också inkluderar den snabba tekniska utvecklingen inom såväl Byggande & Boende, Hälsa & Vård & Life Science, Mat & Nutrition, Mobilitet & Transporter, som Kultur & Värdskap.


Var med och bygg tjänsten på LinkedIn-gruppen ROTATIONSHIP® !

Uppdaterad 2016-08-12 © 2016 Copyright Projektsupport S-O AB

ROTATIONSHIP®  2017-2019
Läs mer
ROTATIONSHIP®  Special 
Läs mer
ROTATIONSHIP® med nyanlända
Läs mer

Värdar för bas-tjänsten ROTATIONSHIP®

Den gemensamma värdegrund som ska prägla varje ROTATIONSHIP® handlar om:

  • Allas delaktighet
  • Kompetensutveckling
  • Samhällsansvar
  • Horisontella principer
  • Samverkan


Läs mer...
 

ROTATIONSHIP® - en av de 75 lösningarna på The Nordic Independent Living Challenge Matchningsevent 4-5 maj 2015, inför steg 3 i tävlingen.
ROTATIONSHIP® - en av de 75 lösningarna på The Nordic Independent Living Challenge Matchningsevent 4-5 maj 2015, inför steg 3 i tävlingen.