Kortare konsultuppdrag för er omvärldsbevakning:

 

  •        Uppdatera er om yttre faktorer som påverkar er, t ex den nya versionen av ISO 9001, 
  •        Ge stöd rörande Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
  •        Ge nya idéer genom att titta på hur andra gör.
  •        Öka er kunskap om kunder, om andra intressenter och deras förväntningar.
  •        Söka uppslag för utveckling av produkter, tjänster och processer.
  •        Sondera nya marknader och kanaler för tjänster eller produkter.
  •        Få bättre koll på konkurrenterna.
  •        Hjälp att presentera och sälja produkter vid särskilda tillfällen.


       Detta kan göras med hjälp av: Omvärldsanalys, Benchmarking, Kundanalys,      
       Nätverksanalys, Kvalitetsundersökning, Marknadsundersökning, Konkurrensanalys,
       Punktinsatser, Handledningsarbete för studenter, etc



Kontakta oss gärna:

Anna Larsson (Anna.Larsson@Projektsupportso.com)
Telefon:  0708-678 675

Uppdaterad 2015-08-28 © 2015 Copyright Projektsupport S-O AB



Boka en tid och testa Competenser för ett virituellt möte med Anna Larsson.
Ett första möte per telefon är gratis.