Säkrare och enklare vardag i samlärande med sköra seniorer  

Om livskvalitet i den nya tidens åldrande. Vad finns i gränssnittens gråzoner?

"Snackisar" – Missade du ”Gränssnittsmöten - Säkrare och enklare vardag i samlärande med sköra seniorer"? - Om livskvalitet i den nya tidens åldrande. Vad finns i gränssnittens gråzoner?
Är du nyfiken på vad som diskuterades? Här får du en kort summering.
 


Det finns något som skiljer sig mellan samverkan mellan akademi-samhälle-industri för industrin jämfört med samverkan mellan akademi-samhälle-industri för hälsa och välfärd.

Vård, omsorg och socialtjänst vet att sätta människor i fokus parallellt med system och processer. Det komplexa ska fungera. Där finns flera olika logiker att hantera: politik, profession och organisation. Vi behöver lära oss att bli mycket bättre det.

Hälsa, välfärd och prevention involverar såväl individer som flera olika typer av organisationer.

Långt mellan beslut/inköp och vardagen nära sköra seniorer gör det svårt för kravställare, inte minst avseende IT-lösningar. Olika budgetar och särintressen gör det inte lättare.

Fortfarande saknas Wi-Fi på många äldreboenden/arbetsplatser.

Olika dokumentationssystem är irritationsmoment i vården. Pappershantering där en antecknar och en annan lägger in i systemen medför fördröjning och sämre lärandeprocesser. Det finns ett glapp mellan registrerande och att titta på det som registrerats.

Det är svårt för hemtjänsten att delta i givande teamträffar för förbättringar och samlärande om förebyggande insatser.

Tandvården är bättre på att arbeta förebyggande än sjukvården och omsorgen.

Om ensamhet är det som leder till undernäring är kanske en annan miljö bättre än nutritionsbehandling?

Livssituationen styr normalt val av bostad, men många seniorer föredrar att bo kvar fast boendet inte passar så bra längre.

Kvalitetsregister Senior alert belyser områden för angelägna förebyggande insatser. E
n källa för samlärande om orsakssamband som möjliggör nytänk och innovativt förbättringsarbete. Det finns vissa begränsningar, som att det vid användning utanför vården krävs specialbeställningar, tillstånd och ibland avtal. Idag får kvalitetsregistren inte användas i enskilda möten med respektive senior.

Rätt använt kan kvalitetsregister Senior alert fungera som underlag till samlärande i gränssnittens ”gråzoner”.

 

Uppdaterad 2016-09-12 © 2016 Copyright Projektsupport S-O AB

Inspirationstalare

Tack Anna Trinks,
Registerhållare för det nationella kvalitetsregistret Senior alert, för att du delade med er av er kunskap och erfarenhet. Om ålder, hälsa och möjligheter

Helaprogrammet fär nedladdning
Anna Trinks presentation finns här
Anna Larssons intro mm finns här

Vilket gränssnitt intresserar dig?
Har du tankar och idéer om ett gränssnitt som du vill att vi tar upp i ett kommande Gränssnittsmöte?

Har du frågor eller idéer?
Kontakta oss!

Anna Larsson
Anna.Larsson@Projektsupportso.com
Tfn: 0708-100 766
Direkt: 0708-678 675
Eller fyll i formuläret nedan till vänster Om ”Gränssnittsmöten”

Idén är att personliga möten över gränser ger vidgade perspektiv, skapar nya möjligheter och höjer både effektivitet och kvalitet på er gemensamma spelplan. Syftet med ”Gränssnittsmöten” är att få dig som deltagare att prata och tänka tillsammans med andra kring ett aktuellt och intressant gränssnitt mellan olika aktörer. 
 

Arrangörer av ”Gränssnittsmöten”
Projektsupport S-O och Kasparos är arrangörer av Gränssnittsmöten. Vår gemensamma nämnare är att vi jobbar på olika sätt för att ni och andra ska hitta nya smörjmedel i era olika gränssnitt.

#granssnittsmoten #granssnittsmoten