Om att göra affärer mellan privat och offentlig verksamhet
Vad finns i gränssnittets gråzoner? Affärer är ju inte bara regler.

 

"Snackisar" – Missade du ”Gränssnittsmöten - Om att göra affärer mellan privat och offentlig verksamhet”? Är du nyfiken på vad som diskuterades? Här får du en kort summering.

Det var fantastiskt många olika intressanta idéer, analyser och perspektiv som kom upp under dagen eftersom deltagarna hade så varierad bakgrund. Några saker var t ex:

Hur resurser, t ex utrustning eller kunskaper, i en offentlig verksamhet kan tillgängliggöras för näringsliv, speciellt små och medelstora företag, utan att det krockar med kärnverksamhet eller konkurrenslagstiftning. 

Varför förhandling används så lite inom offentlig upphandling. 

Hur policy och inköparnas organisatoriska tillhörighet kan påverka upphandlingsförfarandet. 

Hur upphandling skulle kunna utnyttjas bättre för att driva innovation och vilka drivkrafter som kan motverka en sådan utveckling. 

Vilka nationella skillnader som finns trots överstatlig lagstiftning. 

Hur inköpare kan undersöka marknaden utan att skapa konkurrensfördelar. 

Hur förskjutandet av makt från stat till region förändrar helhetsbilden 

 

Hur viktiga balansfrågor är för den komplexa verksamhet som upphandling utgör. Ex på balansfrågor som togs upp var om man hanterar information öppet eller utifrån sekretess, om olika förfaranden skapar trygghet eller frihet för olika aktörer och var olika slags brytgränser går.


  
Utdrag från inbjudan till "Gränssnittsmöten" 20 aug 2014:
Om att göra affärer mellan privat och offentlig verksamhet
Vad finns i gränssnittets gråzoner? Affärer är ju inte bara regler.


I gränssnittet mellan näringsliv och offentliga verksamheter sker mängder av transaktioner.

I Sverige beräknas den årliga offentliga upphandlingen omfatta 600-800 miljarder kr. Genomarbetade regelverk finns liksom praxis. Trots det uppstår ständigt problem och frågor om pris, kvalitet, konkurrens på lika villkor, vem som anses vara en lämplig aktör och vad som anses förnuftigt, rimligt eller nödvändigt. Frågorna ställs inom alla möjliga branscher som köper eller säljer varor och tjänster. De diskuteras bland såväl privata som offentliga aktörer. Ofta upplevs det som känsligt och diskuteras helst med de egna. Det är därför svårt att byta erfarenheter med andra.

Den 20 augusti har du chansen att reflektera, diskutera och lära av andra. I samverkan med Konkurrensverket erbjuder Projektsupport S-O och Kasparos tillfälle att mötas kring gränssnittet som handlar om att göra affärer mellan privat och offentlig verksamhet. Vad säger egentligen regelverket? Vilka risker, möjligheter och lösningar ser andra? Hur gör du? Hur upplevs du? Hur kan du förenkla och förbättra i gränssnittet?

 

Uppdaterad 2014-09-03 © 2014 Copyright Projektsupport S-O AB

 

Gästtalare
Tack Ia Magnusson från Konkurrensverket, Enheten för upphandlingsstöd och Karin Larsson, Enheten för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet för att ni delade med er av er kunskap och erfarenhet angående regler för offentlig upphandling. 

Hela programmet för nedladdning »


Vilket gränssnitt intresserar dig?
Har du tankar och idéer om ett gränssnitt som du vill att vi tar upp i ett kommande Gränssnittsmöte?

Har du frågor eller idéer?
Kontakta oss!

Anna Larsson
Anna.Larsson@Projektsupportso.com
Tfn: 0708-100 766
Direkt: 0708-678 675
Eller fyll i formuläret nedan till vänster
 

Om ”Gränssnittsmöten”

Idén är att personliga möten över gränser ger vidgade perspektiv, skapar nya möjligheter och höjer både effektivitet och kvalitet på er gemensamma spelplan. Syftet med ”Gränssnittsmöten” är att få dig som deltagare att prata och tänka tillsammans med andra kring ett aktuellt och intressant gränssnitt mellan olika aktörer. 

Arrangörer av ”Gränssnittsmöten”
Projektsupport S-O och Kasparos är arrangörer av Gränssnittsmöten. Vår gemensamma nämnare är att vi jobbar på olika sätt för att ni och andra ska hitta nya smörjmedel i era olika gränssnitt.

#granssnittsmoten