loading...

Tbd

”Gränssnittsmöten” – Erfarenhetslag med kraft om vi börjar med maten?
Kan vi tillsammans utforska risker, möjligheter och lösningar i gränssnitten?


Vad händer om vi tänker helhetsmässigt och lär oss av varandra tillsammans? Vad händer om vi kopplar våra erfarenheter från olika områden? Vad höjer livskvaliteten så vi kan leva livet roligare längre? Hur kan vi redan nu dra nytta av lösningar som finns? Finns det några hinder? Vilka innovationer är nödvändiga?

Inbjudan sprids från Grand Hotel via Senioruniversietet i Jönköping.


 

Program

13:00  Varmt Välkomna

13:15  Lunch med introduktion och presentation av idé med
           Anna Larsson, sammanhangs-spanare, Projektsupport S-O

13:45  Gäst- och inspirationstalare
           ”Mat och Hälsa” av Christina Skjöldebrand

14:05  Kort bensträckare

14:10  Inspiration inför ”Gränssnittsmöten” 
           Anna Larsson

14:20  Personliga ”Gränssnittsmöten” och grupp-dialoger
           om t ex           
              * Personlig livskvalitet tillsammans
              * Dela & lära mer, vara nyfiken tillsammans
              * Mat & Hälsa
              * Något annat?

15:20  Informella möten, eftersnack och kaffe.

15:45  Avslut och knyta ihop
Plats för idéer

Kontakta oss:

Uppdaterad 2018-01-28 ©2018 Copyright Projektsupport S-O AB

Ett expempel
Tillsammans kan vi göra "Gränssnittsmöten" för Erfarenhetslag på öppna mötesplatser med långsiktig dragningskraft och nyfiken miljö för arbetsglädje, hälsa och kompetensutveckling med såväl unga som årsrika.

Bjud in till platser för återkommande sällskaplighet där vi tar ett nytt gemensamt perspektiv och kan se möjligheterna i ökad livskvalitet för alla i vår alltmer erfarna befolkning! (Eng)
Bjud in till platser för återkommande sällskaplighet där vi tar ett nytt gemensamt perspektiv och kan se möjligheterna i ökad livskvalitet för alla i vår alltmer erfarna befolkning! (Eng)

Inspirationstalare
Christina Skjöldebrand

Forskare i Livsmedelsteknik, svinn i kedjan, förpackningar, ansvarig innovation, forskning och utbildning utvecklingscentrat kring cirkulär ekonomi i Bjuv, äger open innovation processen Creative Food Business för livsmedelsbranschen, arbetat med sjukhusmat, IoT och artificiell intelligens för livsmedelskedjan, Äger företaget ViscoSens AB, som baseras på forskningsresultat från Lunds Universitet kring sänkning av blodsocker i kroppen för att förhindra diabetes och hjärt kärlsjukdomar. Har fått svensk livsmedelsindustris pris Livsmedelspriset 1997.
www.creativefuturebusiness.com


Vilket gränssnitt intresserar dig?
Har du tankar och idéer om ett gränssnitt som du vill att vi tar upp i ett kommande Gränssnittsmöte?

Har du frågor eller idéer?
Kontakta oss!

Anna Larsson
Anna.Larsson@Projektsupportso.com
Tfn: 0708-100 766
Direkt: 0708-678 675
Via "Boka en tid-knappen" ovan
Eller fyll i formuläret nedan till vänster Om ”Gränssnittsmöten”

Idén är att personliga möten över gränser ger vidgade perspektiv, skapar nya möjligheter och höjer både effektivitet och kvalitet på er gemensamma spelplan. Syftet med ”Gränssnittsmöten” är att få dig som deltagare att prata och tänka tillsammans med andra kring ett aktuellt och intressant gränssnitt mellan olika aktörer. 
 

Arrangör av ”Gränssnittsmöten”
Projektsupport S-O  är arrangör av Gränssnittsmöten. Den gemensamma nämnaren är att vi jobbar på olika sätt för att ni och andra ska hitta nya smörjmedel i era olika gränssnitt.

#granssnittsmoten #granssnittsmoten