Bästa värde för vem när slutkunden är patient?
Hur resonerar du kring gränssnitten i vårdens värdesystem?


 

"Snackisar" – Missade du ”Gränssnittsmöten - Bästa värde för vem när slutkunden är patient?" Är du nyfiken på vad som diskuterades? Här får du en kort summering.

Det var flera olika intressanta värden, idéer och perspektiv som kom upp under dagen eftersom deltagarna hade så varierad bakgrund. Några saker var t ex:

Var säkras värdet för miljön och mänsklighetens långsiktiga hälsa, och var kan det säkras bättre i vårdens värdesystem?

Värdet av tillgänglighet till rätt vård och bästa behandling: Hur tolkas det faktiska patientbehovet? Och av vem?

Värdet av att att kunna anpassa utbudet av elektroniska hjälpmedel till olika IT-mognadsgrad och andra förutsättningar för såväl betalare, vårdgivare som för vårdtagare?

Värdet av att ha koll i preventivt syfte och förknippa det med friskvård i stället för sjukvård: För friska, för kroniskt sjuka med god kunskap om sig själv och sin sjukdom?

Värdet av att rätt information vid rätt tillfälle och på rätt sätt: För vårdgivaren, för patienten, för anhöriga, för läkemedels-/hjälpmedels-tillverkaren? Hur arbeta närmare tillsammans, öka beredskapen och hitta smarta lösningar?

Värdet av att kunna anpassa betalarens ersättningssystem till vårdkravsgrad: För vårdgivaren och för patienten?

Värdet av att vårdens organisationer öppnar upp innovations-organisationskulturer som kan lära av andra: För betalaren, för vårdgivaren, för patienten/anhöriga och för de levererande företagen. Är det en ”Gordisk knut” som kan lösas med ett ”Alexanderhugg”?

Bästa värdet för alla av att göra organisationerna i vårdens värdesystem till attraktiva arbetsplatser där man uppmärksammar vårdskador som möjligheter, i de olika leden, till att förbättra och göra skillnad och tycker det är roligt.

 


  
Utdrag från inbjudan till "Gränssnittsmöten" 20 nov 2014:
Bästa värde för vem när slutkunden är patient?
Hur resonerar du kring gränssnitten i vårdens värdesystem?


Alla strävar efter kvalitet, säkerhet och service i vården. Ditt perspektiv som aktör grundar sig på upplevelse, tradition, kunskap, erfarenhet, vision och målsättning. Mellan synsätt, ideal och erfarenheter skapas gränssnitt och gråzoner som kan vara besvärliga att greppa och hantera. Ändå behöver vården fungera varje dag.

Som patient vill du uppleva vården både som en fungerande helhetsmekanism och att man får ett individuellt bemötande. För att kunna styra effektivt mot sådana värden används olika metoder. Vad innebär det för relationen mellan olika aktörer? På ledningsnivå, i leveransen, i möten med vårdtagare, på labben och i innovationsprocessen? När undanröjer metoderna gränssnittsproblem och när skapar de nya?

Den 20 november välkomnar vi både politiken, patienten, vårdgivaren, akademin och näringslivet för att tillsammans utforska risker, möjligheter och lösningar i gränssnitten.

 

 

Uppdaterad 2014-11-25 © 2014 Copyright Projektsupport S-O AB

 

Gästtalare
Tack Jonas Matthing från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och
Annika Antius från Labjoy,
för att ni delade med er av er kunskap och erfarenhet angående design resp lean som metoder att addera viktiga värden när slutkunden är patient

Hela programmet för nedladdning »


Vilket gränssnitt intresserar dig?
Har du tankar och idéer om ett gränssnitt som du vill att vi tar upp i ett kommande Gränssnittsmöte?

Har du frågor eller idéer?
Kontakta oss!

Anna Larsson
Anna.Larsson@Projektsupportso.com
Tfn: 0708-100 766
Direkt: 0708-678 675
Eller fyll i formuläret nedan till vänster
 

Om ”Gränssnittsmöten”

Idén är att personliga möten över gränser ger vidgade perspektiv, skapar nya möjligheter och höjer både effektivitet och kvalitet på er gemensamma spelplan. Syftet med ”Gränssnittsmöten” är att få dig som deltagare att prata och tänka tillsammans med andra kring ett aktuellt och intressant gränssnitt mellan olika aktörer. 

Arrangörer av ”Gränssnittsmöten”
Projektsupport S-O och Kasparos är arrangörer av Gränssnittsmöten. Vår gemensamma nämnare är att vi jobbar på olika sätt för att ni och andra ska hitta nya smörjmedel i era olika gränssnitt.

#granssnittsmoten