En ÖPPEN variant av gränssnittsmöten för L.I.F.E.
Lunds Innovativa Företag och Entreprenörer:


Andra torsdagen i varje månad lunch på Finn Inn mellan kl 11:30 -13:00 med ett temaförslag (ngt annat än förslag kan det inte bli) , Dag Hammarskjölds väg 2 i LUND i rummet längst in. Ingen enskild person ”äger” agendan – det blir som det blir. Sprid gärna!

Nästa idé-lunch på Finn Inn mellan kl 11:30 -13:00:

13/12: Fråga om vi kan börja med nyfikna möten runt goda och sociala måltider hela livet för ALLA? Vad innebär det globala målet nr 16 i sammanhangen från jord till bord?


Kom när du vill,
Ät vad du vill,
Dela de tankar du vill runt temat och
Gå när du vill.


Lunch finns på Finn Inns ordinarie meny till självkostnadspris. Ge oss gärna en hint i förväg så kan vi förbereda Finn Inn om vi blir många. Men blir det fullt så blir det fullt.

Höstens datum och temaförslag för idé-luncher på Finn Inn:
 13/9: Fråga vad du kan göra för att erbjuda Kommande generationer fred & frid?

11/10: Fråga vad du kan göra för att erbjuda Idrott hela livet till ALLA,  genom PiL, Paraplyorganisationen för idrottsföreningarna i Lund?

  8/11: Fråga vad är viktigt att erbjuda människorna som kommer till, arbetar på, och för, de internationella forskningsanläggningarna MAXIV och ESS? Var finns nyfikenheten, attraktions- och mervärdena till nytta för ALLA? 

13/12: Fråga om vi kan börja med nyfikna möten runt goda och sociala måltider hela livet för ALLA? Vad innebär det globala målet nr 16 i sammanhangen från jord till bordUnder ytan finns glimrande ”pluralistiska mycel” av människor. ”Pluralistiska mycel” som PLÖTSLIGT under rätta kulturförhållanden kan göra stordåd. Bland oss finns det mer som går att öppna upp för nya sätt att matcha med det nya och ta perspektiv tillsammans. Vad kan vi lära oss TILLSAMMANS MED VARANDRA – med det som går?Se Björn Anders Larssons beskrivning av hur många timmar av Sveriges ekonomi som egentligen påverkar vår gemensamma, din och dina näras och allas hälsa? 


Visst är det fantastiskt! Nyfikenhet och kunskaps-törst leder till nya insikter som delas hela tiden, kan inte vänta. 

Det största rummet vi har är rummet för förbättringar.
Gör det tillsammans, gör det roligare!

Global Hälsa är Lokal! Lokal hälsa är Global! 

Vår samlade erfarenhet och möjligheterna till livsglädje och välbefinnande ökar.
Ta det enkla test med spännande färsk kunskap som GAPMINDER tagit fram i Hans Roslings anda. Barnen i skolorna gör det. Tillsammans har vi ett stort ansvar för dem och för långsiktigheten. Rena självbevarelsedriften?


 

Uppdaterad 2018-11-25 ©2018 Copyright Projektsupport S-O AB

16 FRED, RÄTTSSTATEN och STARKA INSTITUTIONER (Bilden länkad till en 50 sid guide på fler än 20 olika språk)

En idé:
Hur kan unga kittla oss ALLA Lunds Innovativa Företag och Entreprenörer – No One Left Behind?

Kan vi tillsammans ”En-för-alla, Alla-för-en” sponsra stipendiet till Årets Rookie, Nykomling –priset som delas ut av PiL?

PiL är Paraplyorganisationen för idrottsföreningarna i Lund.

Stipendiet till Årets Rookie, Nykomling – delas OBS! 2019 och framöver. Bara att börja där du är!L. I. F. E.

Lunds Innovativa Företag och Entreprenörer.
Ingen nämnd, Ingen glömd.
Sprid och inspireras gärna att göra något liknande eller annorlunda!

Vi satsar på att det blir fler öppna möten, på olika ställen! För alla åldrar. No One Left Behind! Hör av dig till:
Anna.Larsson@projektsupportso.com

Bjorn-Anders.Larsson@nordeg.se

Öppen variant av gränssnittsmöten


Dit man går för en bit mat och bara ”är” öppen för att på ett ödmjukt sätt möta andras tankar och dela med sig av sina egna, ha trevligt och må bra. Varmt och socialt runt öppna teman som ger krafter och gärna helt nya kontakter.

Tag din lunch för att ha trevligt och klura tillsammans, kanske starta en ny Pluralistisk Sektor - lager på lager? Överraska?
Se något nytt L. I. F. E. kan och vill göra TILLSAMMANS MED VARANDRA - No One Left Behind.

Lokal hälsa är Global, Global Hälsa är Lokal!
Oändligt många olika vägar dit.


Vilket gränssnitt intresserar dig?
Har du tankar och idéer om ett gränssnitt som du tror passar till en kommande ÖPPEN variant av Gränssnittsmöten?

Har du frågor?
Kontakta oss!

Anna Larsson
Anna.Larsson@Projektsupportso.com
Tfn: 0708-100 766
Direkt: 0708-678 675

 


Om ordinarie organiserade ”Gränssnittsmöten”

Idén är att personliga möten över gränser ger vidgade perspektiv, skapar nya möjligheter och höjer både effektivitet och kvalitet på er gemensamma spelplan. Syftet med ”Gränssnittsmöten” är att få dig som deltagare att prata och tänka tillsammans med andra kring ett aktuellt och intressant gränssnitt mellan olika aktörer. Läs mer


Arrangör av ”Gränssnittsmöten”
Projektsupport S-O  är arrangör av Gränssnittsmöten. Den gemensamma nämnaren är att vi jobbar på olika sätt för att ni och andra ska hitta nya smörjmedel i era olika gränssnitt.

#granssnittsmoten #granssnittsmoten