Är 65 det nya 45? – Om livskvalitet i den nya tidens åldrande. Vad finns i gränssnittens gråzoner?
 

"Snackisar" – Missade du ”Gränssnittsmöten - Är 65 det nya 45?
– Om livskvalitet i den nya tidens åldrande. Vad finns i gränssnittens gråzoner?" Är du nyfiken på vad som diskuterades? Här får du en kort summering.


Den nya patientlagen, och värdena av att själv kunna få ut och läsa sin journal. Det finns de som inte vill veta.

I vilka situationer och för vilka personer appar och internet kan addera värde för vårdtagare resp vårdgivare. I vilka situationer kan det inte?

Vad finns för den enskilda individen när vårdapparaten inte mäktar med att leverera? Tid och behov av lösningar för att hantera ”moralisk stress”. Journalens funktion och konsten för en patient som fått tillgång till sin journal att också kunna förstå och tolka den.

Hur frigöra tid genom att de som kan klara sig bättre blir stärkta, tar mer ansvar och med rätt kunskap bygger sig själva friskare i sina roller.

Muskler och åldrande hör ihop. Fysisk träning, god mat och omsorg om varandra gör susen! Det inspirerar till lösningar som kan frigöra frivilliga krafter.

De som är 70 idag har levt ett liv utan krig, är mer utbildade och har helt andra förutsättningar än de som var 70 för 40 år sedan!  Det går inte att använda ålder för att bedöma en människas förmåga, roller eller värde (ålderism).

Det finns många lösningar, men svårt att komma vidare då de som fattar besluten är äldre och fast i sina strukturer, i gamla ersättningssystem och i gammal lagstiftning.

Nya läkemedel, bättre diagnostisering, mer utbildade äldre och nya hjälpmedel gör och kan göra alltfler, kroniskt sjuka friskare i sin sjukdom.

Nystartade företag möter motstånd och misstänksamhet, de måste ha hjälp och de behöver pengar. Utvecklingen går så snabbt att patenten hinner bli ointressanta annars.

Individer ställer krav, vill bo kvar i sina lägenheter. Fastighetsägarna tjänar mer på att man flyttar än på att anpassa befintliga fastigheter för att möjliggöra mobiliteten och underlätta för alla i fastigheten.

Det kommer till en punkt då det är en väldig befrielse när man väl har flyttat och kan känna sig trygg inför vad som kan hända, för det vet man ju aldrig i förväg.

 


  
Utdrag från inbjudan till "Gränssnittsmöten" 21 maj 2015:
Är 65 det nya 45? – Om livskvalitet i den nya tidens åldrande.
Vad finns i gränssnittens gråzoner?"


Arbetsmarknader, individer och färdigheter är i fokus för att behålla 65+ generationerna oberoende så långt det är möjligt. Vad händer om vi tänker helhetsmässigt och tillsammans? Vad händer om vi kopplar våra erfarenheter från olika områden?

Vad höjer livskvaliteten för personer i ett modernt åldrande? Hur kan du i din verksamhet redan nu dra nytta av lösningar som finns? Finns det några hinder? Vilka innovationer är nödvändiga?

Den 21 maj välkomnar vi dig från näringslivet, vårdgivaren, akademin, politiken och även dig som privatperson för att tillsammans utforska risker, möjligheter och lösningar i gränssnitten.

 

Uppdaterad 2015-05-26 © 2015 Copyright Projektsupport S-O AB

 

Gästtalare
Tack Hanna Falk,
Universitetslektor och forskare vid AgeCap, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Annica Carnbring Belfrage, VD, Engaging Care för att ni delade med er av er kunskap och erfarenhet Om ålder, hälsa och möjligheter.
Hela programmet för nedladdning »

Hanna Falks presentation finns här »

Vilket gränssnitt intresserar dig?
Har du tankar och idéer om ett gränssnitt som du vill att vi tar upp i ett kommande Gränssnittsmöte?

Har du frågor eller idéer?
Kontakta oss!

Anna Larsson
Anna.Larsson@Projektsupportso.com
Tfn: 0708-100 766
Direkt: 0708-678 675
Eller fyll i formuläret nedan till vänster
 

Om ”Gränssnittsmöten”

Idén är att personliga möten över gränser ger vidgade perspektiv, skapar nya möjligheter och höjer både effektivitet och kvalitet på er gemensamma spelplan. Syftet med ”Gränssnittsmöten” är att få dig som deltagare att prata och tänka tillsammans med andra kring ett aktuellt och intressant gränssnitt mellan olika aktörer. 

Arrangörer av ”Gränssnittsmöten”
Projektsupport S-O och Kasparos är arrangörer av Gränssnittsmöten. Vår gemensamma nämnare är att vi jobbar på olika sätt för att ni och andra ska hitta nya smörjmedel i era olika gränssnitt.

#granssnittsmoten