Om "Gränssnittsmöten"
 

Idén är att personliga möten över gränser ger vidgade perspektiv, skapar nya möjligheter och höjer både effektivitet och kvalitet på er gemensamma spelplan. Du får tillsammans med andra tänka och prata om aktuella ämnen som har ett eller flera gränssnitt mellan olika aktörer.

Vårt samhälle, dvs vi, står inför stora utmaningar. Klimatförändringar och åldrande befolkning för att nämna ett par. Det som påverkar en bransch ger dominoeffekt på en annan; hur man bygger, vården, politiken, media - allt…Det kommer ständigt ny teknik och nya möjligheter som kräver att vi anpassar oss. Gör någonting.

Verksamhets- och affärsutveckling sker genom ett komplext, snabbt och rörligt samspel mellan olika intressenter. För att nå resultat krävs både samarbete och effektiv kommunikation. Hanteringen av gränssnitt mellan individer, aktörer och kulturer påverkar oss i allt högre grad. 

Till vår hjälp har vi system som skapar förutsägbarhet, t ex budgetar, tidplaner eller organisationsstrukturer. Samtidigt behöver vi kunna hantera sociala och kulturella gränssnitt och förändring. De avgör vår förmåga att kommunicera men är besvärliga att planera för och känsliga att hantera. Gränssnitt innehåller svårgripbara situationer. De kan orsakas av särintressen, rädslor, makt.

De kan också grundas i rena oklarheter beroende på olika tolkningar, perspektiv eller vanor. Gränssnitt upplevs ofta som zoner av otydlighet, osäkerhet och obehag. Oviljan att utforska dem kan innebära att de på ett smygande sätt kan skapa riktigt stora problem i projekt, processer och organisationer.  

Oavsett vilken slags verksamhet du ägnar dig åt har du olika gränssnitt att hantera. Hur påverkar olika gränssnitt resultatet på din spelplan? Hur påverkar de kostnaderna? Ett syfte med "Gränssnittsmöten" är att, tillsammans med andra, utforska och göra synligt vad som kan behöva hanteras, förändras eller acceptera. Målet är att göra det lättare för alla att förhålla sig till och befinna sig i gränssnittet.

 

Uppdaterad 2016-09-11 © 2016 Copyright Projektsupport S-O ABVilket gränssnitt intresserar dig?
Har du tankar och idéer om ett gränssnitt som du vill att vi tar upp i ett kommande Gränssnittsmöte?

Har du frågor eller idéer?
Kontakta oss!

Anna Larsson
Anna.Larsson@Projektsupportso.com
Tfn: 0708-100 766
Direkt: 0708-678 675
Eller fyll i formuläret  nedan till vänsterArrangörer av ”Gränssnittsmöten”
Projektsupport S-O och Kasparos är arrangörer av Gränssnittsmöten. Vår gemensamma nämnare är att vi jobbar på olika sätt för att ni och andra ska hitta nya smörjmedel i era olika gränssnitt.
 

#granssnittsmoten