Projektet CirkelUtvecklaSverigeNu

När vi möts och samverkar börjar kulturförändringar där vi är, och de bottnar i vår personliga historia. Människor är sociala och har förmåga till självorganisation.

GIA Gunilla Andermo Näsströms bok ”Svensk ledarskaps- och organisationskultur Från vikingavisdom till nutidsperspektiv” ger en historisk inblick i stora delar av arbetslivet. GIA Gunilla Andermo Näsström har också stor erfarenhet av studiecirklar och Projektsupport S-O har den aktuella spaningen.

Den bärande idén bakom studiecirkelformatet är att allas kunskaper och erfarenheter tas tillvara så bra som möjligt till nytta för gruppen och ämnet.
 
Tillsammans har vi startat projektet CirkelUtvecklaSverigeNu med visionen engagera och sprida information om arbetskultur, och lyfta studiecirkeln som metod för att ta vara på människors motivation, erfarenhet och kompetenser. CirkelUtvecklaSverigeNu är ett verktyg för samverkan och dialog som bidrar till en positiv och hållbar utveckling på arbetsplatser, i samhället och i världen.

Projektet CirkelUtvecklaSverigeNu består av 3 delar som kan användas på olika sätt beroende på deltagare och intresse:

 

• Boken:
  ”Svensk ledarskaps- och organisationskultur Från vikingavisdom till nutidsperspektiv” 
   av GIA Gunilla Andermo Näsström
• Resursbank  med exempel på studieplan, tilläggsmaterial, policydokument mm
• Projektsupport S-O:s erbjudande att anpassa och utveckla specifika resursbanker till specifika
   målgrupper.

Projektledare och kontaktperson:

Anna Larsson (Anna.Larsson@Projektsupportso.com)
Telefon:  0708-678 675
Eller fyll i formuläret nedan. (Det går bra att bara köpa boken)
 

Uppdaterad 2018-06-29 © 2018 Copyright Projektsupport S-O AB

Boken SEK 200:- inkl moms, exkl frakt Boken SEK 200:- inkl moms, exkl frakt

 

Läs mer om boken här

Resursbank med exempel 
SEK125:- inkl moms

Klicka här för att boka en tid för ett virituellt möte med Anna Larsson om hur ni kan vilja använda materialet. Klicka här för att boka en tid för ett virituellt möte med Anna Larsson om hur ni kan vilja använda materialet.