Hitta den tjänst som ni behöver. Kontakta oss!

Projektsupport S-O ger er, genom kortare uppdrag, möjlighet att komplettera befintliga resurser inom ämnet företagsekonomi - som bollplank eller i konkreta projekt. Processen "Behov till användning" är vår styrka. Processen följer hela värdekedjan, från idé till färdig tjänst/produkt och eftermarknad. Om vi inte kan leverera det ni söker hänvisar vi gärna till dem vi tror passar bättre.

Aktiv handling för hälsa kräver design- och marknadstänk och avstämningar hela vägen längs våra tjänsters och produkters livscykler - för att inte missa tiden, timingen, förutsättningarna och tillfällena som leder till god business, framtidstro och attraktionskraft. Spaning och marknadsarbete ger uppslag till nya idéer och affärsutveckling och verifierat underlag ger tid att agera.

Projektsupport S-O äger varumärket och standardiseringen av tjänsten ROTATIONSHIP® för idé-rotationer m hj a workshops och där till administration av personella rotationer mellan olika organisationer. 

Vi kan kvalitet, företagsekonomi, marknadsföring och management och det skulle vara roligt att göra något värdefullt för Er!

Projektsupport S-O var med i,
Swedish Standards Institute och SIS/TK 304 AG 3.1 för uppdateringen av den svenska process-standarden SS 624070:2017 Kvalitetsledning - kompetensförsörjningsprocessen. Uppdateringen av ISO9001:2015 lyfter fram organisationens medvetenhet om risker och möjligheter i kontexten. Vi är redo att bidra med våra tjänster.       
      

Uppdaterad 2019-09-17© 2017 Copyright Projektsupport S-O AB

Vi kan kvalitet, företagsekonomi, förändringsarbete och kompetensutveckling  gärna i dialog med Er!

Vill du veta mer, kontakta Anna Larson direkt på: anna.larsson@projektsupportso.com

Tfn : 0708-678 675