Hitta den tjänst som ni behöver. Kontakta oss!

Projektsupport S-O ger er, genom kortare uppdrag, möjlighet att komplettera befintliga resurser inom ämnet företagsekonomi - som bollplank eller i konkreta projekt. Processen "Behov till användning" är vår styrka. Processen följer hela värdekedjan, från idé till färdig tjänst/produkt och eftermarknad. Om vi inte kan leverera det ni söker hänvisar vi gärna till dem vi tror passar bättre.

Aktiv handling för hälsa kräver design- och marknadstänk och avstämningar hela vägen längs våra tjänsters och produkters livscykler - för att inte missa tiden, timingen, förutsättningarna och tillfällena som leder till god business, framtidstro och attraktionskraft. Spaning och marknadsarbete ger uppslag till nya idéer och affärsutveckling och verifierat underlag ger tid att agera.

Projektsupport S-O äger varumärket och standardiseringen av tjänsten ROTATIONSHIP® för personella rotationer mellan olika organisationer.

Vi kan kvalitet, företagsekonomi, marknadsföring och management och det skulle vara roligt att göra något värdefullt för Er!

Projektsupport S-O är medlem i SIS,
Swedish Standards Institute och SIS/TK 304 AG 3.1 för att delta i uppdateringen av den svenska standarden SS 624070 Ledningssystem för kompetensförsörjning. Uppdateringen av ISO9001 som kom ut den 23 september 2015 lyfter fram organisationens medvetenhet om risker och möjligheter i kontexten. Vi är redo att bidra med våra tjänster.       
      

Uppdaterad 2015-08-28 © 2015 Copyright Projektsupport S-O AB

Vi kan kvalitet, företagsekonomi, marknadsföring och management och diskuterar gärna detta med Er!

Vill du veta mer, kontakta oss direkt på: info@projektsupportso.com