Vårt samhällsansvar 

Mångfaldspolicy

Life Science i dess bredaste ddefinition är en bransch som inbegriper mångfalden på alla sätt.  Projektsupport S-O AB tillvaratar fördelarna med att människor är olika. Genom ömsesidig förståelse och respekt för olikheterna utnyttjar vi den energi som olikheterna ger för att nå företagets mål i alla sammanhang.
 

Hållbarhetspolicy

Jordens befolkning ökar, mycket för att vi blir äldre. Antal yrkesarbetande i förhållande till totalt antal invånare minskar. Klimatförändringarna och tillgången på naturresurser kräver att vi alla arbetar för att ha ett i längden hållbart förhållningssätt till välfärden så att vi också har råd med den. Inom Life Science handlar det om hållbara vanor, matprodukter, arbetsmarknader, miljöer, hälso- och sjukvård, palliativ vård, medicin, medicintekniska produkter, äldreomsorg etc.


 

Vi som arbetar för Projektsupport S-O AB värnar extra om hälso- och sjukvård, medicin, medicintekniska produkter och äldreomsorg, och vi engagerar oss särskilt för att nyutexaminerade ska komma in i branschen Life Science och bidra med sin kompetens för en hållbar utveckling så fort som möjligt.
 

Goda förutsättningar finns nu i Sverige. Sverige och andra länder satsar stort på forskning och utveckling genom bl. a. ESS och MAX IV-laboratoriet och MAX IV-projektet i Lund, SciLifeLab i Stockholm-Uppsala och genom VINNOVA som gynnar samarbetsprojekt mellan olika orter i landet. När näringslivet, akademin och politiken drar åt samma håll samtidigt kan stora genombrott ske. På många ställen byggs miljöer som främjar sådan samverkan. Allmänheten blir mer och mer medveten om behovet av ett hållbart samhälle.
 

Projektsupport S-O vill göra allt vi kan för att nya hållbara produkter och tjänster ska nå marknaden så effektivt som möjligt. I vårt arbete och för företagets långsiktighet är vi också noga med att ha affärsmässigt hållbara relationer med stor respekt för våra kunders och  intressenters integritet. Vi värnar också om sund konkurrens på marknaden och håller oss uppdaterade om de lagar och regler som gäller.


 

Uppföljning av Policy och Vårt samhällsansvar

Vi som arbetar för projektsupport S-O AB diskuterar regelbundet hur vi följer och hur vi kan tydliggöra vår policy och vårt samhällsansvar i våra processer och sätt att nå företagets mål. Vi har skrivit under ett dokument om att vi ställer upp på våra gällande policies.

Uppdaterad 2019-09-17 © 2015 Copyright Projektsupport S-O AB