Länkar till referenser på vår hemsida

ESS i Lund är ett mycket stort internationellt forskningsprojekt. 17 länder i Europa står bakom projektet och Sverige är värdland. ESS i Lund är ett flervetenskapligt center där man fr o m 2019 kommer att kunna analysera olika material utifrån hur neutronerna beter sig. Vi kan på så sätt få unik information för utvecklingen av olika material t ex pulver, hel till halvflytande vätskor, t o m en hel flygmotor.
Vi i Sverige har ögonen på oss att göra något riktigt bra, så att ESS kan utnyttjas på bästa sätt. 2019 planerar man att kunna göra de första försöken och 2025 ska anläggningen stå helt klar.

 

MAX IV-laboratoriet är ett nationellt svenskt synkrotronljuslaboratorium. Här kan man, med hjälp av elektromagnetiskt ljus i olika våglängder, analysera hur olika ämnen och material beter sig. Inom organisationen MAX IV-laboratoriet finns dels nuvarande MAX-lab som funnits i lokalerna bakom M-huset på LTH i drygt 25 år. På MAX-lab finns tre lagringsringar, med sammanlagt 13 strålrör, som kan användas för olika typer av materialvetenskapliga experiment. 

Inom organisationen ryms också MAX IV som är Sveriges, i särklass, största forskningssatsning någonsin. 2016 den 21a juni ,på årets ljusaste dag, invigdes MAX IV anläggningen med två lagringsringar, en stor och en mindre. Den stora ringen  i storlek med Colosseum i Rom och den mindre blir ca 96 meter i omkrets. Fullt utbyggd kommer MAX IV ha plats för ett trettiotal strålrör.

Anläggningarna ESS och MAXIV kompletterar varandra.

SciLifeLab (Science for Life Laboratory) är en sammanslutning mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet och Uppsala Universitet. SciLifeLab startade 2010 med bildandet av två centra, ett i Stockholm och ett i Uppsala, med stöd från regeringens strategiska satsning. Det primära målet för den första fasen var att bygga tekniska plattformar för molekylär biovetenskaplig forskning i en stark forskningsmiljö med en stark tvärvetenskaplig prägel. Plattformarna är inriktade på storskalig biologisk och medicinsk forskning med fokus på tekniskt avancerad datagenerering samt uppbyggnad av hög kompetens inom bioinformatik och systembiologi. SciLifeLab har på kort tid etablerat en unik analysverksamhet som kraftfullt bidrar till Sveriges internationella forskningskompetens. Sveriges samtliga elva universitet utnyttjar faciliteten.

SciLifeLab expanderar nu från en i huvudsak regional strategisk resurs till en nationell infrastruktur för livsvetenskaplig forskning. I fas två vill SciLifeLab tränga djupare in i olösta medicinska problem och identifiera nya terapeutiska mål. Detta skapar förutsättningar för viktiga medicinska upptäckter och stärker möjligheterna att direkt överföra resultaten till klinisk verksamhet i form av förbättrad diagnostik och behandling.

 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet med uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. VINNOVA är en statlig myndighet under Näringsdepartementet.

Uppdaterad 2016-08-128 © 2016 Copyright Projektsupport S-O AB