Länkar till projektsupport av studenter

För vår vidareförmedling för examensarbeten, projektarbeten inom ramen för studenternas kursplaner inom företagsekonomi:

Arbetet utförs ideellt, men det ställs krav på företaget att kunna anpassa ämnet, tiden för genomförandet och acceptera ett akademiskt angreppssätt samt därtill bidra med viss handledning under arbetets gång.

Kontakta Projektsupport S-O om ni behöver vår hjälp med handledningen eller att kommunicera med studenter och dem som hjälper till att sy ihop ert behov med studenternas behov och val av ämne.

Behövs inte någon hjälp från oss rekommenderar vi er att lägga in ert förslag till projekt på MyCareer.lu.se och/eller kontakta Ekonomihögskolan i Lund direkt:


Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Karriärcenter
Anna Månsson
Arbetslivskoordinator
Tel 046-222 32 04

E-post: career@ehl.lu.se
 

För all typ av studentsamverkan inom hållbarhets- och miljöarbetet finns Sustainergies, som kan hantera rekryteringar till praktik, exjobb eller annat, workshops, tävlingar, mm.

Ramarna beror på val av samarbetsformat, men Sustainergies erbjuder kostnads- och tidseffektiv hjälp samt rekryteringar utifrån Sveriges största nätverk av studenter intresserade av hållbarhet. Sustainergies kan arbeta i hela landet och har idag projektledare i Stockholm, Uppsala, Linköping, Göteborg och Malmö.
 
Kontakta Projektsupport S-O om ni behöver vår hjälp med handledningen eller val av samarbetsformat.
 
Behövs inte någon hjälp från oss rekommenderar vi er att kontakta Sustainergies direkt:


Sustainergies
Simon Werbart Flato
Verksamhetsledare
Mob 073 6000 291
E-post:
simon@sustainergies.se

 

Om ämnet faller inom hållbarhets- och miljöarbete finns också Miljöbron som  förmedlar kortare projekt och examensarbeten mellan företag och studenter:

Arbetet utförs ideellt, men det ställs krav på företaget att kunna anpassa ämnet, tiden för genomförandet och acceptera ett akademiskt angreppssätt samt därtill bidra med viss handledning under arbetets gång.

Kontakta Projektsupport S-O om ni behöver vår hjälp med handledningen eller att kommunicera med studenter och dem som hjälper till att sy ihop ert behov med studenternas behov och val av ämne.

Behövs inte någon hjälp från oss rekommenderar vi er att kontakta Miljöbron i Lund direkt:

Miljöbron
Helena Ensegård
Verksamhetsledare
Mob 0706 – 35 39 25
E-post:
helena.e@miljobron.se

För vår vidareförmedling av tillfälliga uppdrag till studenter som arbetar professionellt under studietiden med IT och management:
 

Arbetet, ett konsultuppdrag mot betalning, utförs av en eller ett team av studenter som har förbundit sig att kunna arbeta ca 10 timmar i veckan. Här är det uppdragsbeställaren som påverkar uppdraget.

Kontakta Projektsupport S-O om ni behöver vår hjälp med att kommunicera med Lunicore.

Behövs inte någon hjälp från oss, rekommenderar vi er att kontakta Lunicore direkt:

Lunicore Studentkonsult AB
Sandgatan 2
223 50 Lund
Tel 046-780 03 63
E-post
info@lunicore.se

Uppdaterad 2015-03-06 © 2015 Copyright Projektsupport S-O AB