Kvalitetspolicy
 

Om någon förändring sker, som påverkar Projektsupport S-O AB, skall det vi gör finnas dokumenterat på ett sätt så att var och en av oss, utan onödigt dröjsmål, ska kunna hantera en tänkbar situation. Projektsupport S-O AB är inte kvalitetscertifierade, men vårt kvalitetssystem är uppbyggt enligt ISO 9004:2009. Regelbundet, minst 2 ggr per år, gör vi en självrevision för att säkra vår kvalitet och för att se till att kvalitetssystemet följer vår utveckling.

 

Vi arbetar för att uppfylla våra intressenters förväntningar och uppmuntrar er att hjälpa oss att hela tiden bli bättre genom att utvärdera oss regelbundet. Dels genom formulär som finns på vår hemsida, och dels i anknytning till respektive projekt/större aktivitet vi genomför.

 

Uppdaterad 2015-04-07 © 2015 Copyright Projektsupport S-O AB