Historik:

2012
Projektsupport S-O AB grundades av Anna Larsson den 23 februari och flyttar in på Medicon Village den 15 mars som en av de första hyresgästerna.
Våren-sensommaren: Projektarbete för ett globalt företag inom life science för växtförädling och fröförsäljning
Uppdatering, omvärlds- och marknadsanalys och intern organisation för försäljning av konsulttjänster inom Life Science för Med Tech, Farma och Vård/Omsorg.


2013
Aktiv i Swedens Bios arbetsgrupp för marknadsföring och kommunikation
Fortsatta förberedelser, omvärldsanalys och100%-ig satsning utveckling och lansering av tjänsten ROTATIONSHIP®.  Varumärket ROTATIONSHIP® får varumärkesskydd.
Kampanj kring ROTATIONSHIP®  2014-2016 på Nordic Life Science Days och runt om i Sverige, mottages med intresse och nyfikenhet.

2014
Aktiv i Swedens Bios arbetsgrupp för marknadsföring och kommunikation. Ständig omvärldsanalys och fortsatt 100%-ig satsning utveckling och lansering av tjänsten ROTATIONSHIP® 2015 - 2017 och ROTATIONSHIP® Special. Första företaget nappar. Flera visar större intresse och nyfikenhet. Ombedd av studenterna på KI att delta på CHASESthlm  och gjorde därför en modell av ROTATIONSHIP® till ett kompetensplaneringsverktyg.

2015
Deltagande i Nordic Independent Living Challenge en tävling hos Nordic Innovation med tjänsten ROTATIONSHIP®, värdegrundsarbete, akut situationsanpassning för ett erbjudande med möjlighet inkludera nyanlända i ROTATIONSHIP® och engagemang i Swedish Standards Institut med revideringen av revideringen av den svenska standarden SS 624070 Ledningssystem för Kompetensförsörjning.

2016
2016 har präglats av samverkan parallellt med nationella kvalitetsregistret Senior alert, som ”bor” på Qulturum, region Jönköpings län, med tjänsten ROTATIONSHIP®. Allt tidigare arbete har kommit till nytta och detta år nått djupare genom närmare kontakt med kommuner och offentlig sektor med ett gemensamt erbjudande för kompetensutveckling i och utanför det hemtjänstnära i Sverige, och internationellt för kunskapsutbyten på World Health Summit i Berlin. Engagemanget i Swedish Standards Institut och revideringen av revideringen av den svenska standarden SS 624070 Ledningssystem för Kompetensförsörjning har fortsatt.

2017
2017 har präglats samverkan mellan Nationella kvalitetsregistret Senior alert & ROTATIONSHIP® via Qulturum. Kontakter från WorldHealthSummit har genom engagemang i SwedenBIO bidagit till djupare förståelse för generationsväxlingars samspel i eko-systemen från biomarkör-nivå till ”eko-systemen” runt det socialtjänstnära i varenda kommun.  Kunskap och erfarenhet behöver tas tillvara. Fördomar och självbilder utmanas. Digitaliseringen gör det svårt att dölja. #metoo-rörelsen pekar också på mer - med hela handen. Norden har en funktion att fylla. En idé om ”Erfarenhetslaget AB med Senior +,++ &Plötsligt” föddes och väckt visst intresse. No one left behind. Det tar tid leta efter kulturen, men den finns. Engagemang och tålamod. 


2018
I fördjupad gränsöverskridande attraktionskrafts-sökande för ekonomiskt hållbar lokal social respekt och inkludering har vi sökt och funnit spännande mönster. Nyfikenhet och kunskaps-törst som drivkraft!? Kvinnors traditionella roll finns i entreprenörskapets villkor. Forskningens fantastiska öppningar behöver nå alla och det geniala Senior alert, i all sin enkelhet, kan ge en neutral indirekt indikator för såväl värdeskapande som samhällsnytta. Kunskap och erfarenhet behöver tas tillvara. Fördomar, självbilder utmanas. Digitaliseringen gör det svårt att dölja. Våga vara äkta, eller bli avslöjad? Norden knyter ihop Sverige. Homogena team är inte trovärdiga längre. Det finns ”yngre” i varje generation som trycker pådet strukturöverskridande  lärandet i generationsväxlingar och mellan alla olika sektorerna i värdesystemen för ”Planetatry Health” dvs ”Life Science" i dess bredaste betydelse? No one left behind. Energi och engagemang finnes!Valåret 2018 försatte våra politiker i verklighetens paradox.

Uppdaterad 2019-07-08 © 2012-2018 Copyright Projektsupport S-O AB

                               2012

                               2013

                               2014


           2015
 


           2016
 

           2017

           2018