Projektsupport S-O arbetar som projektstöd för kompetensförsörjning genom öppenhet och ökad förståelse mellan organisationer med olika logiker. Kvalitet, (in)novation, förändring och kompetensförsörjning med hänsyn till sammanhangen.
 

Projektsupport S-O ger er möjlighet att komplettera befintliga resurser inom organisations- företagsekonomi - som bollplank inför och i konkreta projekt. Processen "Från behov och efterfrågan till leverans och efter leverans är vår styrka. Det är en process som innefattar hela värdekedjan; från idé till färdig tjänst/produkt.


Omvärldsanalys är grunden för vårt arbete. Vi spanar gärna efter era möjligheter när vi reser mellan olika orter i Sverige, Norden – gärna vidare ut i världen.

Läs mer om våra aktiviteter
 

I en föränderlig värld och med tanke på en stor generationsväxling, tror vi på en växande marknad för projektsupporters framöver. Projektsupporters som har koll på omvärlden och förstår administration över generations- och organisations-gränser.

Företaget startade våren 2012 och har en person som arbetar heltid i företaget.
Fr o m mars 2015 finns tillgång till sakkunskap i sjukvårdsledning och medicinsk forskning. Planen är att Projektsupport S-O ska växa i takt med efterfrågan.

Projektsupport S-O äger varumärket och utvecklar tjänsten
ROTATIONSHIP®  i olika varianter.

Projektsupport S-O jobbar aktivt för att nyutexaminerade och andra personer med intriktning på gränsöverskridande samverkan ska bidra till sektorn. Nyutexaminerade kan med "unga friska ögon" ge ny enegi och bidra med en värdefull bild av verkligheteten.

Därför förmedlar vi även gärna kontakter för tillfälliga studentarbeten, projekt- eller examensarbeten för alla processer för ekonomer, dvs inom marknadsföring, affärssystem/administration/organisation, redovisning/rapportering/ekonomistyrning, finansiering, inköp/betalning, statistik/demografi.

 

Kontakterna förmedlar vi ideellt och mot ersättning kan vi åta oss ett visst handledarskap om våra kunder inte själva har möjlighet att ge den handledning som krävs.
 

Vi utvecklar hela tiden vårt nätverk och på alla sätt vill vi gynna våra kunder och deras samverkan med andra organisationer i ett svenskt/nordiskt/globalt perspektiv.
 

Projektsupport S-O har erfarenhet av att ha arbetat med kvalitet, marknadsföring och försäljning i små och medelstora försäljningsbolag. Vi har även erfarenhet av att arbeta såväl på statligt universitet - som i globalt företag med forskningsverksamhet inom (Crop) Life Science och tillgång till erfarenhet inom medicinsk forskning och sjukhusledning.

 

Uppdaterad 2019-09-17 © 2019 Copyright Projektsupport S-O AB

CV Anna Larsson

                Anna Larsson
                VD, konsult

CV Lars-Torsten Larsson

                Sakkunnig sjukvårdsledning:
                Lars-Torsten Larsson, Docent