Gästbloggat av Anna Larsson Projektsupport S-O på SwedenBIO:s blogg 2015-10-27:

Genom att hitta en berättelse som är gemensam för alla kan vi också positionera vårt unika erbjudande till patienten och samhället.

Patientresan föreslås allt oftare fungera som en gemensamt bärande berättelse för att prioritera eller förhandla mellan olika specialintressen, ersättningssystem och flaskhalsar i vården och omsorgen. Några stora Life Science-bolag som till exempel MSD använder den tydligt. Jag tror att vi har mycket att vinna på att använda patientresan som modell också för hur vi i Life Science-industrin ser på innovationers väg från idé till produktion och användning.

Tanken har väckts från flera håll. Jonas Matting från SP/Experiolab i Karlstad påpekade till exempel, när han pratade på Medicon Weekend nyligen, att om man på allvar ska sätta patientresan i centrum så inbegriper det flera olika aktörer även utanför vården. Läs fortsättningen

Debattartikel skriven av Barbro Westerholm Prof. em och Anna Larsson Projektsupport S-O i Kemivärlden Biotech Kemisk Tidskrift Nr 4 juni 2015:

"Debatt


Ny metod för kompetensförsörjning
Skribenterna föreslår ett nytt sätt för forskningsintensiva organisationer och företag att klara kompetensfrågan –  gränsöverskridande jobbrotation.

Det finns en tydlig oro över kompetensförsörjningen i Sverige. Vår appell beskriver en väg för att säkra framtidens kompetensförsörjning, såväl i enskilda organisationer som i branscher, genom att utnyttja bland annat de äldres; ”årsrikas” erfarenhet och samhällsengagemang parat med unga människors behov av utveckling och stöd. Det handlar om utvecklande ledarskap och att ge utrymme för nytänkande, reflektioner och arbetsgemenskap... Ladda ner hela artikeln här
 

Uppdaterad 2015-08-12 ©2015 Copyright Projektsupport S-O AB

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Kontakta gärna Anna Larsson om frågor och ang intresse av att puplicera någonting om oss.

Anna.Larsson@Projektsupportso.com
Tfn direkt: 0708-678 675