Varje sektor har sin historia.
Är det dags för En Ny Pluralistisk Sektor i flera lager?

Varje geografiskt avgränsat område, varje organisation, varje familj har också sin historia.
Den person, den baby som föds i dag kommer högst sannolikt att vara 32 år 2050. Då är det sannolikt att 25% av hela Sveriges befolkning kommer att bestå av många olika erfarna personer som har fyllt 65 år, då nästa år för den person som idag är 32. Redan NU finns vårt demografiska försprång i Norrbotten. Precis som i t ex Japan.
Visst är det fantastiskt! Ny kunskap och nya insikter delas hela tiden, kan inte vänta. Det meningsfulla?


Det största rummet vi har är rummet för förbättringar.
Gör det tillsammans, gör det roligare och gör det meningsfullt!


Vår samlade erfarenhet och möjligheterna till livsglädje och välbefinnande ökar. 
Ta det enkla test med spännande färsk kunskap som GAPMINDER tagit fram i Hans Roslings anda. Barnen i skolorna gör det.

Se hur många timmar av Sveriges ekonomi som egentligen påverkar vår gemensamma, din och dina näras hälsa? Global Hälsa är Lokal! Lokal hälsa är Global!. Se gärna, dela och inspireras av Riksdagens seminarium 23/5-18 om Agenda 2030.
Läs om varför Global Hälsa är viktigt.

Det finns ”nätverk”
Hur vet du det? är en kampanj samordnas av den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA för ett 80-tal organisationer som vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle. Bland dem finns företrädare för fackförbund, forskningsfinansiärer, föreningar, företag, myndigheter, universitet och högskolor.

Under ytan finns glimrande ”pluralistiska mycel”
”Pluralistiska mycel” som PLÖTSLIGT under rätta kulturförhållanden kan göra stordåd. Erfarenhetslag som har meningsfullt roligt. Kan vi öppna upp hitta nya sätt att matcha med unga och ta perspektiv tillsammans? Börja som i mikrosystem? Har möjligheterna någonsin varit bättre än just nu - egentligen!? Vi kan lära oss. Vi kan träna och koordinera TILLSAMMANS MED VARANDRA – med det som går!

Varje sektor har sin kollektiva berättelse.
Varje geografiskt avgränsat område, varje organisation, varje familj har också sin kollektiva berättelse. Att avstå är ofrånkomligt också att välja. 

Dags för En Ny Pluralistisk Sektor i flera olika lager?
Nationella Kvalitetsregister Senior alert som finns i 280 av Sveriges kommuner – är en enkel HÅLLPUNKT för ALLA. Så länge det bara går kan vår befolkning leva allt friskare och rörligare med fler socialt värdiga år, ökad livsglädje och i erfarenhetslag bidra i ett långsiktigt hållbart samhälle. Global Hälsa är Lokal och Lokal Hälsa är Global!

”Dagarna för stereotyper är förbi” 
”Ett homogent gäng kan inte skapa tillit”. framhålls med allt större skärpa. Vad som kom först, av "tuppen, hönan eller ägget" har vi knappast tid att träta om. Framåt är mer meningsfullt att se, proaktivt, värdigt inkluderande och utan onödiga dröjsmål. Alla är vi sårbara om än på lite olika sätt. Kanske är det vår bästa tillgång. Det finns så mycket vi ännu inte har en aning om.

Bara göra! 
TILLSAMMANS - har alla något nytt att lära sig, alla har något nytt att lära ut. I en Ny Pluralistisk Sektor i flera olika lager är det möjligt för sektorer mötas TILLSAMMANS MED VARANDRA. En pluralistisk sektor för sådant vi med ömsesidig ödmjukhet vill, kan och behöver skapa tillsammans. OLIKA organisationer för tillit och samhällsnytta. En NY sektor med plats för styrka, vidsynthet och varma hjärtan i närvarande LÄRANDE-PROCESSER.

Med stöd i Senior alert
Med stöd i Senior alert går det söka varandras kunskap, och MÄTA ALLA SEKTORERNAS GEMENSAMMA FÖRMÅGA att skapa det viktigaste, GLOBAL HÄLSA BÄTTRE LOKALT. Vad är ”lokalt” för dig? Vad är viktigt för dig? Vad är viktigt för oss? Den stora utmaningen är Kulturen/Qulturen (om när vi mäter och jämför) – HELA TIDEN. Det är då det blir roligt och det är då som det händer. Med pålitlighet i flera olika mikrosystem kan vi så mycket mer. Alla har spaningar.

Kontakta oss gärna och/eller bara börja.
Det största rummet som finns är rummet för förbättringar. Gör det tillsammans där du/ni är, gör det roligare och få kraft till rörelse, balans och förändring. Global Hälsa är Lokal! Lokal hälsa är Global!

Utveckla ”svängdörrs-mekanismerna”!
Utveckla svängdörrs-mekanismerna till och från livet utanför hälso- sjukvården och den viktigaste förvaltningen som borde heta något helt annat, förvaltningen med erfarenhet av medberoende – ”socialomsorgen”. Med allt tidigare, långsiktigt säkrare resultat går det att fortsätta i banorna och utforska helt nya sätt för PREVENTION. Det är också är syftet och spaningarna bakom Senior alert & ROTATIONSHIP®. Det finns många sätt!

Något enkelt som att mötas över en god lunch såhär?  Var som helst.
Tipsa någon årsrik nog som kan bli nyfiken på
ATT ATTRAHERA UNGA via framåtsyftande ”Medarbetarägda Erfarenhetslaget AB, med Senior +, ++ & PLÖTSLIGT”?

Återkoppla gärna direkt.

Projektsupport S-O AB                                   Nordeg, Nordic Evaluation Group  
Anna Larsson                                                  Anna Larsson
anna.larsson@projektsupportso.com             
Direkt 0708 678 675
 

Uppdaterad 2020-01-08 

Försommaren 2018
del 1 och 2