Projektsupport S-O besöker eller deltar på

Medicinteknik i Skåne Lund 19 september 

Park Annual Göteborg 26 september

Run for Mental Health Lund 6 oktober 

Digitalisering och ny teknik Lund 8 oktober

Ekonomisk politik i en tid med intensiv teknikutveckling
Stockholm 27 september

Initiativ å Lunds företags och entreprenörers vägnar
Lund 10 oktober
(Lunds Företag och Entreprenörer, Ingen nämnd ingen glömd):

ÖPPEN Finn Inn lunch med Tema:
10/10 - 19  Novationsnyfikenhet runt berättelser via barnen och sagorna?

12/09 -19 Novationsnyfikenhet runt grränsöverskridande filantropi inom EU?
10/10 - 19 Novationsnyfikenhet runt berättelser via barnen och sagorna?
14/11 - 19 Novationsnyfikenhet runt bokstäver & siffror & symboler & Kultur?
12/12 - 19 Novationsnyfikenhet runt takt & ton & timing & Qultur

The MicroSystem Festival 2019 Jönköping 25-28 februari 


Arbetsgruppsmöte SwedenBIO tbc
"Gränssnittsmöten om ”Mat&Kul-tur&Hälsa för erfarenhetslag”
 tbd
SIHA (Skåne Innovation Healthy Ageing) tbd

Uppdaterad 2019-09-18 2019 Copyright Projektsupport S-O AB All rights reserved