Projektsupport S-O besöker eller deltar på

The future of Health Tech assessment in EU Köpenhamn24 oktober
Rekryteringsmässa Life Science Lund 25 oktober
BioStock Life Science Summit Lund 25 oktober
Ashoka Mody om euron: ”Ett drama i nio akter” Stockholm 1 november

Serialisation Seminar Malmö 7 november
Initiativ å L. I. F. E.:s vägnar Lund 8 november
(Lunds Innovativa Företag och Entreprenörer, Ingen nämnd ingen glömd):

ÖPPEN Finn Inn lunch med Tema: Fråga vad du kan göra för att erbjuda människorna - som kommer till, arbetar på och för de internationella forskningsanläggningarna MAXIV och ESS -  synergier, attraktions- och mervärden till nytta för ALLA?
Stora samhällsutmaningar  vad krävs av Innovationspolitiken?
Lund 12 november
Medinnovation Skåne 2018 Lund 21 november
Seniorvärldskonferensen Göteborg 22 november
Members meeting Innovationsledarna Stockholm 26 november
SwedenBIO Summit Stockholm 5 december
Iinitiativ å L. I. F. E.:s vägnar Lund 13 december
(Lunds Innovativa Företag och Entreprenörer, Ingen nämnd ingen glömd) 

ÖPPEN Finn Inn lunch med Tema:  Fråga vad du kan göra för att erbjuda Möten runt Goda och Sociala Måltider hela livet för ALLA?

The MicroSystem Festival 2019 Jönköping 26-28 februari och 1 mars


Arbetsgruppsmöte SwedenBIO tbc
"Gränssnittsmöten om ”Mat&Kul-tur&Hälsa för erfarenhetslag”
Jönköping tbd
SIHA (Skåne Innovation Healthy Ageing) tbd

Uppdaterad 2018-10-22 2018Copyright Projektsupport S-O AB All rights reserved