"Erfarenhetslaget AB med Senior +. ++ och Plötsligt"

Experter på att vara nyfikna årsrika, VISAR riktiga självbilder
för åldersoptimering och mot fördomsfulla förväntningar

Arbetar medarbetarägt, kreativt och tillsammans - för förnyelse
och global hållbar utveckling i det ständigt rörliga helhetsperspektivet,
verkligheten för De Globala Målen, (ONE Health, Planetary Health).

Erfarenhetslaget AB kan med ”ålderns rätt” tillåtas vända och vrida
på lika värden i olika organisationsformer
DJUPT – VITT – BRETT – LÅGT & HÖGT
för kommande generationers hälsa och ALLAs samhällsnytta,
vid behov med resurs-förstärkningar från Senior +, ++ & Plötsligt.


Senior +, ++                                                                                                                         & Plötsligt
Extra resurser, livlinor                                                                                                                  Nybyggare
Anknkutna resurer, experter                                                                                                        Test-piloter
Kompetens & Livskvalitet                                                                                                             Livskvalitet
Social hållbarhet                                                                                                                   Social värdighet

Lärande & Delande förhållningssätt:
värd(e)skaps-stödjande, -byggande, -utvecklande

Kulturen och Qulturen är den stora utmaningen – HELA TIDEN!

Lokalt, regionalt, nationellt, internationellt, globalt

Flerdimensionellt brobyggande mellan
LIV & VETENSKAP & MÄNNISKOR

Erbjuder samtidigt några olika sätt att arbeta vidare efter pensionering
att stärka privat-ekonomin för den som vill, kan och måste.

Etableringsorten för företagets säte är underordnad.

Visar årsrikas kompetensvärde i nyskapande handling i vardagen, varje dags förändring,
kompetensförsörjning, dubbla mentorskap, aktiviteter, lokal turism och hållbara samhällen som helhet.

Respekterar varje orts unika förutsättningar.

Målbilden:
Lager på lager i agila mikrosystem för generationsöverskridande, organisationsöverskridande och logiköverskridande förståelse.

Komplement till det som så många gör!

Mångdimensionellt genom att attrahera olika organisationer,
experter på att vara just årsrika invånare.
Lite på distans och med årsrika lika fria nätverk.Här gäller det helheterna för The Global Goals, (ONE Health, Planetary Health). Värt att prova?
Projektsupport S-O AB avser vara med att bygga dessa bryggor. Övertygad om att vi, gärna med
ROTATIONSHIP®, kan bidra till 100%. Ingen kan dock själv hantera sin egen bias. Detta är ingenting
någon kan bygga själv eller tillsammans med några av sina förtrogna vänner. Inte ett enda
”stuprör”…eller kluster av ”stuprör”. Det krävs stor ödmjukhet inför uppgiften för att det ska bli riktigt så
bra som vi absolut inte vill stänga dörren för.

               o En åldrande befolkning är HELT NYTT, som vi inte har behövt förhålla oss till tidigare, och
                  inte tränat på. En enorm outnyttjad resurs som redan börjar prägla vårt samhälle nästan
                  överallt. Norrbotten ligger i internationell framkant.
               o Det Projektsupport S-O AB har spanat på och erfarit ett bra tag1),
               o Det som forskningen, den breda LifeScience-industrin och hälso-och sjukvården (fast lite var
                  för sig) anser sig gå ut på och
               o Det jag uppfattat ambitionen vara för Swedish Institute for Global Health Transformation
                  (SIGHT) att bidra till i LancetCountdown ONE HEALTH /Planetary Health.

Vår fantastiska årsrika förebild, Barbro Westerholm… det finns många fler förebilder. Att arbeta och
behålla en identitet är en hälsofaktor. Senior+, ++ & Plötsligt är mer eller mindre Erfarenhetslaget-nära
experter som kompletterar, kan attrahera, attraheras och inkluderas m hj a andra erbjudanden för
tillhörighet, gemenskap, omvärldsspaning, varumärke, kvalitetssäkring mm.

PRIMÄR PREVENTION är Erfarenhetslaget AB:s område och berör ”Dagens invånare” som möter och
värderar överlämnandet av varor och tjänster från olika organisationsformer. Ständigt pågår små rörelser. Det finns oändligt många olika vägar att välja när det är kunderna och invånarna som är ”kungarna och drottningarna” i mottagandet.

Komma rätt från början och utgå i liten, men tydligt gränsöverskridande skala. ”No one left
behind” och behandla alla olika organisationsformer lika så länge de arbetar för helhetsavsikten med The
Global Goals, (ONE Health, Planetary Health). Därför bra att bara börja och helst utan subventioner,
däremot med riktiga kunder som kan delta och utveckla/utvecklas. ”All teach/All learn”.
 

Uppdaterad 2018-02-21 2018 Copyright Projektsupport S-O AB