Välkommen till Projektsupport S-O!
 

Projektsupport S-O arbetar för kompetensförsörjning genom öppenhet och ökad förståelse mellan organisationer med olika logiker. Kvalitet, (in)novation, förändring och kompetensförsörjning med hänsyn till sammanhangen.

Det är en spännande tid. Allt fler inser det nödvändigt att utforska sammanhang tillsammans med andra för att kunna göra rätt prioriteringar.

Vi rör oss mellan privata och offentliga organisationer. Där pågår nödvändiga kulturförändringar runt individers förmågor på olika plan,  vi arbetar proaktivt tillsammans i omgivningen.  I delad kunskap tillgodogörs de bästa möjligheterna nära relevanta intressenter.
 
Prevention  Hälsa  Sjukvård  Life Science    PlanetaryHealth
     I                       I                I                   I                         I
ePrevention   eHälsa  eSjukvård   eLifeSience   ePlanetaryHealth

Det angår oss alla. Kulturförändringar börjar där vi är, och de bottnar i vår historia. Människor är sociala och har oanade förmågor tillsammans. De som är förberedda och känner sina intressenters behov, logiker och deras sammanhang, ökar varandras attraktionskraft och handlingsförmåga.

Omvärldsanalys på bredden är högt prioriterat i vårt arbete. Det är osannolikt att vår morgondag ser ut som den gör idag. Det ställer krav på förståelse och rörlighet på olika nivåer i olika organisationer. Tillvarata möjligheterna som finns i god samverkan! Läs mer!

Projektsupport S-O äger varumärket till den neutrala tjänsten ROTATIONSHIP® för personella rotationer mellan olika organisationer. Läs mer!

CirkelUtvecklaSverigeNu är ett verktyg för samverkan och dialog som bidrar till en positiv och hållbar utveckling på arbetsplatser, i samhället och i världen. Vi förmedlar studiecirkeln som metod att ta vara på människors motivation, erfarenheter och kompetens. Läs mer!

”Gränssnittsmöten” är ett öppet mötesformat runt ett specifikt tema som vi gör någon gång per år ibland tillsammans med KASPAROS AB. Läs mer!

Projektsupport S-O rör sig huvudsakligen mellan Stockholm och Öresund (därav förkortningen S-O) men även Göteborg och andra orter i Norden finns med i vårt omfång.
 

ROTATIONSHIP® handlar om idé-rotationer mellan 3-6 olika organisationer lika många personer i ett koordinerar arbetssätt med tydlig värdegrund, som välkomnar värdeadderande aktörer.
Läs om Gränssnittsmöten här

CirkelUtvecklaSverigeNu
 

Boken "Svensk ledarskaps- och organisationskultur" av GIA Gunilla Andermo Näsström
Resursbank med exempel för studiecirkel

Vår omvärlds-spaning

Uppdaterad 2019-09-17  © 2019 Copyright Projektsupport S-O AB