Välkommen till Projektsupport S-O!
 

Projektsupport S-O arbetar för utmaningsdriven kompetensförsörjning genom större öppenhet och ökad förståelse mellan organisationer i olika regioner och i olika discipliner. Vi är engagerade i kvalitet, innovation, organisationsförändringar och (utmaningsdriven) kompetensförsörjning med hänsyn till sammanhangen.

Det är en spännande tid. Stora utmaningar kombineras med helt nya möjligheter. Och det lätt att dra sig inåt och söka stöd i det välbekanta – trots att allt fler inser det viktiga i att utforska omgivningen tillsammans med andra för att kunna göra rätt prioriteringar.

Vi rör oss mellan privata och offentliga organisationer, mellan det friska och det vård- och omsorgskrävande. Där pågår många stora och spännande arbeten för nödvändiga kulturförändringar. Det handlar om individers ansvar och förmågor på olika plan, om att arbeta proaktivt tillsammans med omgivningen för att tillgodogöra sig de bästa möjligheterna.
 
Prevention  Hälsa  Sjukvård  Life Science    PlanetaryHealth
     I                       I                I                   I                         I
ePrevention   eHälsa  eSjukvård   eLifeSience   ePlanetaryHealth

Det angår oss alla, i så gott som alla sektorer. Vi möts för att samverka. Kulturförändringar börjar där vi är, och de bottnar i vår personliga historia. Människor är sociala och har förmåga till självorganisation. Du som är förberedd och känner dina intressenters behov, logiker och deras sammanhang, ökar din attraktionskraft och din handlingsförmåga.

Omvärldsanalys är något vi prioriterar högt i vårt arbete. Det är osannolikt att vår välfärd imorgon ser ut som den gör idag. Det ställer krav på förståelse och rörlighet på olika nivåer i olika organisationer. Tillvarata möjligheterna som finns i god samverkan! Läs mer!

Projektsupport S-O äger varumärket och standardiseringen av den neutrala tjänsten ROTATIONSHIP® för personella rotationer mellan olika organisationer. Läs mer!

CirkelUtvecklaSverigeNu är ett projekt med verktyg för samverkan och dialog som bidrar till en positiv och hållbar utveckling på arbetsplatser, i samhället och i världen. Vi förmedlar studiecirkeln som metod att ta vara på människors motivation, erfarenheter och kompetens. Läs mer!

”Gränssnittsmöten” är ett öppet mötesformat runt ett specifikt tema som vi gör någon gång per år tillsammans med KASPAROS AB. Läs mer!

Projektsupport S-O rör sig huvudsakligen mellan Stockholm och Öresund (därav förkortningen S-O) men även Göteborg och andra orter i Norden finns med i vårt omfång.
 

I ett specifikt och kompetensbyggande ROTATIONSHIP® roterar 3-6 olika organisationer lika många personer mellan varandra. Ett stanardiserat koordinerande arbetssätt med tydlig värdegrund, som välkomnar värdeadderande aktörer.
Läs om Gränssnittsmöten här

CirkelUtvecklaSverigeNu
 

Boken "Svensk ledarskaps- och organisationskultur" av GIA Gunilla Andermo Näsström
Resursbank med exempel för studiecirkel

Vår omvärlds-spaning

Uppdaterad 2017-02-19  © 2017 Copyright Projektsupport S-O AB