Välkommen till Projektsupport S-O!
 

Projektsupport S-O arbetar för kompetensförsörjning genom öppenhet och ökad förståelse mellan organisationer med olika logiker. Kvalitet, (in)novation, förändring och kompetensförsörjning med hänsyn till sammanhangen.

Det är en spännande tid. Allt fler inser det nödvändigt att utforska sammanhang tillsammans med andra för att kunna göra rätt prioriteringar.

Vi rör oss mellan privata och offentliga organisationer. Där pågår nödvändiga kulturförändringar runt individers förmågor på olika plan,  vi arbetar proaktivt tillsammans i omgivningen.  I delad kunskap tillgodogörs de bästa möjligheterna nära relevanta intressenter.
 
Prevention  Hälsa  Sjukvård  Life Science    PlanetaryHealth
     I                       I                I                   I                         I
ePrevention   eHälsa  eSjukvård   eLifeSience   ePlanetaryHealth

Det angår oss alla. Kulturförändringar börjar där vi är, och de bottnar i vår historia. Människor är sociala och har oanade förmågor tillsammans. De som är förberedda och känner sina intressenters behov, logiker och deras sammanhang, ökar varandras attraktionskraft och handlingsförmåga.

Omvärldsanalys på bredden är högt prioriterat i vårt arbete. Det är osannolikt att vår morgondag ser ut som den gör idag. Det ställer krav på förståelse och rörlighet på olika nivåer i olika organisationer. Tillvarata möjligheterna som finns i god samverkan!

Projektsupport S-O äger varumärket till den neutrala tjänsten ROTATIONSHIP® för personella rotationer mellan olika organisationer. Läs mer!

”Gränssnittsmöten” är ett öppet mötesformat runt ett specifikt tema som vi gör någon gång per år ibland tillsammans med KASPAROS AB. Läs mer!

Projektsupport S-O rör sig huvudsakligen mellan Stockholm och Öresund (därav förkortningen S-O) men även Göteborg och andra orter i Norden finns med i vårt omfång.
 

ROTATIONSHIP® handlar om idé-rotationer mellan 3-6 olika organisationer och lika många personer i ett koordinerat arbetssätt med tydlig värdegrund.
Läs om Gränssnittsmöten här

Uppdaterad 2019-09-17  © 2019 Copyright Projektsupport S-O AB