Projektsupport S-O will visit or participate in

Medicinteknik i Skåne Lund 19 September 

Park Annual Göteborg 26 September

Run for Mental Health Lund 6 October 

Digitalisering och ny teknik 
Lund 8 October

Ekonomisk politik i en tid med intensiv teknikutveckling
Stockholm 27 September
Initiativ å Lunds företags och entreprenörers vägnar
Lund 10 October
(Lunds Företag och Entreprenörer, Ingen nämnd ingen glömd):
ÖPPEN Finn Inn lunch med Tema:

10/10 - 19  Novationsnyfikenhet runt berättelser via barnen och sagorna?

12/09 -19 Novationsnyfikenhet runt grränsöverskridande filantropi inom EU?
10/10 - 19 Novationsnyfikenhet runt berättelser via barnen och sagorna?
14/11 - 19 Novationsnyfikenhet runt bokstäver & siffror & symboler & Kultur?
12/12 - 19 Novationsnyfikenhet runt takt & ton & timing & Qultur


The MicroSystem Festival 2020 Jönköping 25-28 February
Arbetsgruppsmöte SwedenBIO tbc
"Gränssnittsmöten om ”Mat&Kul-tur&Hälsa för erfarenhetslag”
 
tbd
SIHA (Skåne Innovation Healthy Ageing) tbd


 

Updated 2019-09-17 2019Copyright Projektsupport S-O AB All rights reserved